• Opłata za obiady - wrzesień 2023

     • Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2023 r. wynosi 85,50 zł słownie: (osiemdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt gr). Należność proszę wpłacić na rachunek bankowy:

      BS Szczytno Oddział w Biskupcu

      80 8838 1031 2006 0300 0895 0005

      W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

      Przypominamy, że opłatę za żywienie należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.

     • Wracamy do szkoły!

     • Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego odbędzie się 4 września 2023r.

      8.00 Msza Św.

      9.00 Uroczysty Apel (sala gimnastyczna)