Łącznie w dwóch budynkach mieści się 14 klas.

Są to sale lekcyjne dla uczniów klas I – III, pracownie komputerowe oraz pracownie przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII.

Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i różnorodne środki dydaktyczne. Niektóre pracownie mają nowoczesne tablice interaktywne.