Klasy i pracownie w Naszej Szkole

Nasza szkoła jest miejscem pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności, a działania te przebiegają w przyjaznej atmosferze. Nauczyciel jest osobą godną zaufania, której można powierzyć swoje problemy. Uczeń zaś to osoba otwarta na świat, realizująca siebie zgodnie ze swoim potencjałem, świadoma praw i obowiązków, świadoma tożsamości europejskiej, obywatelskiej i regionalnej. Rodzice naszych uczniów są współpartnerami w procesie wychowania, aktywnie uczestniczą w intelekktualnym, społecznym rozwoju dzieci, nawiązując przy tym szeroką współpracę z nauczycielami, wychowawcą, dyrektorem szkoły.

Czytaj więcej: O szkole

Zapoznaj się z krótką biografią patrona naszej szkoly - Jana Pawła II, przejrzyj kalendarium życia i twórczości, zobacz zestawienie dzieł papierza. 

Czytaj więcej: Nadanie imienia

Zespół Szkół im. Jana Pawła II znajduje się w malowniczo (morena denna i pagórkowata) położonej miejscowości Kolno (centrum gminy) w województwie warmińsko-mazurskim (powiat olsztyński). Nazwa miejscowości przeniesiona została przez niemieckich osadników ze Śląska (1359 r. Collen, 1615 r. Gross Collen, 1688 r. Gross Kollen).

Czytaj więcej: Nasze Kolno

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Czytaj więcej: Organizacja

Kadra i organy szkoły Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Czytaj więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Czytaj więcej: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Czytaj więcej: Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Czytaj więcej: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Czytaj więcej: Samorząd Uczniowski

Co w szkole mamySzkoła mieści się w dwóch wiekowych budynkach. W 1994 roku przeprowadzono tu większy, dostosowując nieco pomieszczenia do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble (często na jednoosobowe stoliki), systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Czytaj więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

Łącznie w dwóch budynkach mieści się 14 klas.

Są to sale lekcyjne dla uczniów klas I – III, pracownie komputerowe oraz pracownie przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII.

Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i różnorodne środki dydaktyczne. Niektóre pracownie mają nowoczesne tablice interaktywne.

Czytaj więcej: Klasy i pracownie

Oddziały i klasyNasze klasy i pracownie

Czytaj więcej: Oddziały i klasy

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z wypiekami na twarzy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. Wtedy właśnie zaczynamy, to nasze szkolne życie, wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Czytaj więcej: Wydarzenia

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Czytaj więcej: Informacje

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji dla szkoły w Kolnie i w Bęsi.

Czytaj więcej: Plany lekcji

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 4-6. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Czytaj więcej: Dzwonki